De Geschiedenis van De Agnietenberg gaat terug naar 1395

In dat jaar wordt er een kapel wordt opgericht op de destijds nog Nemelerberg genoemde Agnietenberg. In 1399 werd hier een kloosterorde gesticht en ontstaat een kloostergebouw, met diverse bijgebouwen, waarvan het huidige Theehuis er een was. Het klooster bevond zich vermoedelijk op een deel van de huidige begraafplaats bergklooster, waar het graf van Jan Mulert, een van de vroegere eigenaren van het landgoed, van oorsprong binnen de kloostermuren lag. Het klooster was gewijd aan de zgn. moderne Devotie, opgericht door Gerrit de Groote, ook wel Geert Groote genoemd (1340-1384).

De belangrijkste volgeling van Geert Groote, en ook de belangrijkste bewoner van het Agnietenbergklooster was Thomas van Kempen of Thomas a Kempis, die van 1399 tot zijn dood in 1471 in het Agnietenbergklooster werkte en woonde in stilte en afzondering. Aan Thomas a Kempis wordt onder andere het boek “Imitiatione Christi” (over de navolging van Christus) toegeschreven, dat nu nog, na de bijbel het meest verspreide boek kan worden genoemd. Een portret van Thomas a Kempis vindt u in het Theehuis.

Reeds in 1717 was er sprake van een boerenherberg op de Agnietenberg. De voorzaal van de toenmalige boerderij (het huidige Theehuis) werd vanaf dat jaar gebruikt als uitspanning en slaapplaats voor de reizigers. Helaas is bij een grote brand in 1991 het oude Theehuis geheel afgebrand. Alleen de vloer in de voorzaal van het Theehuis is nog over van het oorspronkelijke pand. In 1992 is het pand in oorspronkelijke stijl herbouwd.